Evalueering Punte Staat

Inskrywings

Geen struktuur

Onduidelike struktuur / argumente maak nie sin nie

Struktuur duidelik maar argumente volg nie sinvol / weerspreek onderwerp

Praatjie goed uiteengesit, maar kort pouses

Praatjie baie duidelik uiteengesit met sinvolle argumente / voorbeelde / stories

Geen

Slegs een

Twee bronne en/of voorbeelde en/of stories en/of aanhalings MAAR nie voldoende nie

Twee bronne en/of voorbeelde en/of stories en/of aanhalings en albei voldoende

Drie bronne en/of voorbeelde en/of stories en/of aanhalings uitstekend aangewend

Vervelige benadering en geen kreatiewe taalgebruik

Algemene benadering en slegs 1 voorbeeld van kreatiewe taalgebruik

Redelike unieke argument/benadering maar kreatiewe taalgebruik ontbreek

Unieke benadering met min kreatiewe taalgebruik

Unieke benadering EN ryk kreatiewe taalgebruik

Swak, verbeeldingloos

Gebrekkige inhoud

Redelik

Inhoud voldoende en plek-plek innoverend

Inhoud uitstekend gekies en innoverend aangewend


Geen slot

Swak slotparagraaf / te stomp

Wel slotparagraaf, maar geen samevatting

Goeie slotparagraaf en samevatting, maar ordinêr

Goeie slotparagraaf, samevatting, gepas en uiters treffend

Swak

Geen pouserings, swak frasering

Redelike stemwisseling, pousering/frasering kort aandag

Doeltreffende stemwisseling, maar tog bietjie haastig

Uitmuntend toegepas

Swak

Te dramaties

Gebare redelik onnatuurlik

Natuurlike geselsstyl, te min gesigsuitdrukkings/gebare

Uiters effektief aangewend

Swak

Oogkontak met een deel van gehoor, haak soms vas

Maak net met sekere dele van gehoor oogkontak, te afhanklik van notas

Doeltreffende notahantering, maar oogkontak "voorspelbaar"

Buitengewone konneksie met hele gehoor

Byna onhoorbaar

Hopeloos te hard

Paar gedeeltes te sag/hard

Slegs enkele dele te sag/hard

Uitstekende aanvoeling vir grootte van gehoor/lokaal

Geen selfvertroue

Selde entoesiasties

Gemiddeld

Goed

Uitstekend

Swak

Baie woorde onduidelik

Sommige woorde onduidelik

Goed

Uitmuntend (steeds natuurlik)

Geen talent

Woord vir woord opgesê

Goeie spreker maar nie indrukwekkend nie

Goeie spreker met baie potensiaal

Uitstekende, talentvolle spreker wat jou BAIE beïndruk

Inleiding Praatjie duidelik en sinvol uiteengesit (struktuur)

Swak

Te kort/te lank, ordinêr, min oogkontak

Lank genoeg, gepas, maar ordinêr, gemiddelde oogkontak

Lank genoeg, gepas, ordinêr, goeie oogkontak

Trek onmiddellik aandag op gepaste wyse, lank genoeg, puik oogkontak